Dagens Nyheter granskar Svenska Diabetesförbundet

Den 20:e mars kunde Dagens Nyheters prenumeranter läsa i tidningen om hur Svenska Diabetesförbundet och dess forskningsfond har höjt ordförandearvodet med flera hundra tusen på bara några år.

För den oinsatta är det naturligtvis förbundsordförandens totala ersättning för 2009 på 713000 kronor/år (ungefär 60000/mån) som är stötande, största delen av de pengarna är dock beslutade av riksstämman och man får därmed anse att de återspeglar förbundets demokratiska åsikt. Det kritiken framförallt handlar om är att delar av besluten om ersättning ger sken av att ha tagits i hemlighet utan att förbundets föreningar (och därigenom medlemmar) fått ta del av beslutet.Svenska Diabetesförbundet har en forskningsfond från vilken man varje år delar ut välkomna bidrag till forskare som söker stöd. Eftersom lagar och förordningar för stiftelser kräver att fondens och förbundets ekonomi inte blandas ihop så är fonden en egen fristående enhet.
Tidigare var styrelsen för fonden densamma som styrelsen för Svenska Diabetesförbundet och i samband med förbundsstyrelsens sammanträden så hade man också styrelsemöte för forskningsfonden. Detta var en del av uppdragsbeskrivningen för de som ingick i förbundets högsta styrelse och det utgick inget extra sammanträdesarvode under detta styrelsemöte i styrelsemötet.

Enligt artikeln införde fondstyrelsen under hösten 2006 ett separat arvode till sig själv, utöver det av riksstämman beslutade arvodet för förbundsstyrelseledamöter. Lokalföreningarna informerades på sedvanligt sätt genom att protokollet skickades ut för kännedom. Hösten 2007 beslutades enligt DN att ordföranden skulle få ett dubbelt så högt arvode men denna information skickades varken ut till lokalföreningarna eller föredrogs på riksstämman. Först när DNs reporter börjar ställa frågor så görs protokollet tillgängligt.

I Dagens Nyheter bemöts detta med en kort kommentar om att fonden är en egen organisation. Själva höjningen motiveras med att arbetet varit ”mycket aktivt”, hur detta återspeglats när det gäller fondens tillväxt framgår tyvärr inte av artikeln.
När Nerikes Allenhanda, kontaktade förbundsordföranden Margareta Nilsson är förklaringen en annan, nämligen att det var en miss att det inte skickades ut men att det alltid funnits tillgängligt för revisorerna. Det förvånande i sammanhanget är att inte ens valberedningen, som inför riksstämman 2009 föreslog nya arvoden, verkar ha fått informationen. Det vore fel att spekulera i vem som har återgivit historien rätt men om inte ens valberedningen fått ta del av informationen inför riksstämman kan inte allt stå rätt till.

Beklagligt är att detta kan skada såväl förbudet som forskningsfonden och i förlängningen även personer med diabetes. I ett läge då förbundsstyrelsen drivit igenom en uteslutning av landets största lokalförening och därmed tappat flera tusen medlemmar är det knappast vad som behövs för att ta verksamheten framåt.
Hade förbundsledningen haft grundläggande mediaträning hade man gjort vad man kunnat för att minska skadan och beklagat misstagen och bemöta kritiken sakligt. Istället har man valt att anmäla DN till pressombudsmannen och i ett särskilt uttalande på hemsidan deklarera att inget fel har begåtts och att allt förmodligen beror på att det finns missnöjda människor i organisationen samt att man enligt stiftelselagen har rätt till skälig ersättning.

I vår förening arbetar vi ideellt för våra medlemmar, den enda ersättning vi tar ut är när vi tvingas att förflytta oss med bil och då samåker vi. Dessutom händer det att vi ersätter resekostnader för föredragshållare.
Våra kostnader inom föreningen består av lokalhyror, inköp av fika i samband med aktiviteter samt telefon och kostnader för tryck och utskick.

All vår verksamhet har som mål att arbeta för diabetikerna i vårt upptagningsområde.

All vår verksamhet har som mål att arbeta för diabetikerna i vårt upptagningsområde.
Med stor tacksamhet erhåller vi gåvor och testamenten från olika personer och dessa medel förvaltar vi helt enligt givarens vilja och allt sätts in på föreningens egen forskningsfond,  några  arvoden tar vi inte ut. Våra revisorer har full insyn i vår verksamhet och har inte haft några anmärkningar.

Vi hoppas innerligt att detta inte påverkar förtroendet för vår förening och forskningsfond.

Länkar

Artikel i dagens nyheter:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hon-morkade-sin-nya-topplon-1.1065309

Svenska Diabetesförundets utttalande:
http://www.diabetes.se/Templates/Extension____357.aspx?NewsItemID=5995

Aktuella arvoden inom förbundet:
Förbundsstyrelsen:
http://www.diabetes.se/5966.epibrw (pdf)
Forskningsfonden:
http://www.diabetesfonden.se/PageFiles/301/Arvoden%20i%20Diabetesfonden.pdf (pdf)