Diabetiker höll årsmöte

Stig Attwall och Carita Henriksson
– Ingen sjukvård i världen kan ersätta egenvården. Det sade diabetologen och docenten Stig Attvall när han gästade alingsåsdiabetikernas årsmöte.
– Det finns inga andra länder som har lika bra diabetesvård som vårt land. Vid varje vårdcentral finns det minst en utbildad diabetessköterska och tillsammans med dietisterna kan diabetespatienten få bra information. En välinformerad patient kan ge sig bra egenvård.

”Diabetes och fördröjd magsäckstömning” var den lite kryptiska rubriken över Stig Attvalls anförande när Diabetesföreningen i Alingsås med omnejd höll sitt årsmöte. Platsen var som vanligt Tempelsalen, en plats som nästan blivit lite av en hemvist för föreningen.
Stig Attvall, som till vardags återfinns på Sahlgrenska i Göteborg, förklarade ganska snabbt rubrikens mening.
– När du äter hamnar maten först i magsäcken. Där mals maten sedan sönder för att portioneras ut till tunntarmen och så småningom kan kroppen ta till sig näring. Man vet ganska väl hur lång tid detta tar. När en diabetiker tar sitt insulin före måltiden, gäller det att tiden för insulinet och matens upptagning i kroppen stämmer överens. Gör det inte så, kommer blodsockret i olag med välkända problem som följd.

Pacemaker i magen
Motion, eller snarare brist på den, är ett välkänt problem. Det gäller inte bara för diabetiker, utan för alla människor. På 1970-talet gick människan i genomsnitt fem kilometer per dag. Nu är den siffran 500 meter, samtidigt som näringsintaget i många fall är högre än förr.

Kassören berättade om ekonomin

Genom att röra sig, samtidigt som man äter fiberrik mat, gör också att magen arbetar som den skall. Men det finns givetvis fall där inte detta räcker till. Med modern kirurgi finns det nu möjlighet att operera in en pacemaker som hjälper magsäcken att arbeta.
– Det är en ovanlig operation och det görs bara 5-6 stycken i landet per år.

Snabbt årsmöte
Årsmötet som följde gick snabbt och valberedningens förslag godtogs. Förnyat förtroende som ordförande fick Carita Henriksson. Vice ordförande blev Kjell Åkerman, sekreterare Irma Andersson och kassör Karl-Olof Magnusson. I styrelsen ingår också Carin Östh, Kerstin Högman och Ingrid Håkansson. Till suppleanter i styrelsen valde årsmötet Lena Johansson och Knut Svensson.
Till revisorer utsågs Tommy Grapenholm och Pelle Sandstedt med Pelle Olofsson som suppleant. Ledamöter i valberedningen blev Gunnar Henriksson och Torbjörn Gustafsson.

Många aktiviteter
Av verksamhetsberättelsen framgår, att föreningen varit aktiv under året som gått. Man har också ökat medlemsantalet från 207 till 224, mycket beroende på att man drivit en aktiv verksamhet. En kursdag för medlemmar och anhöriga hölls och där informerade lasarettets diabetesteam om sitt arbete. Ett verkligt uppskattat och populärt inslag var diabetesdagen, som föreningen arrangerade tillsammans med lasarettets Diabetesråd. Torgkaffe, påskfest och familjebesök på Liseberg är några aktiviteter som finns omnämnda i verksamhetsberättelsen.
Just nu planerar man för påskfesten och dagarna för torgkaffet liksom för alla andra aktiviteter finns på föreningens hemsida http://www.alingsasdf.org/ .

Nya styrelsen fotograferas