Individuella planer används sällan

För snart tio år sedan blev det möjligt för funktionshindrade att begära en individuell plan. Men fortfarande har få använt sig av möjligheten. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, gjorde det möjligt för den funktionshindrade att tillsammans med en handläggare formulera mål och samarbeta för att de ska uppnås. Men endast 6, 5 procent av de berättigade har en plan. Som orsak nämner kommuner bland annat att det redan finns många planer, vilket gör att funktionshindrade inte vill ha
individuella planer enligt LSS. Andra kommuner menar att det inte behövs någon plan när allt fungerar, att människor vill ha en plan först när det uppstår problem. (Nyhetsbyrån ikapp)

FOTNOT
Läs mer om Socialstyrelsens rapport på webbadress:
http://www.sos.se/Socialtj/handikap/I…