Stopp för journaler via nätet

Du har tidigare kunnat läsa bland nyheterna på vår webbsajt att man i Uppsala gjort försök med patientjournaler som patienterna kan komma åt över internet. trots att landstinget hävdar att Datainspektionen godkände lösningen för ett år sedan har DI nu beslutat att försöket måste avbrytas.

I sitt beslut skriver datainspektionen:
”Med anledning av att Landstinget i Uppsala län ger patienter direktåtkomst till uppgifter ur vårdregister via Internet har Datainspektionen beslutat att inleda tillsyn mot landstingsstyrelsen.”
Därefter berättar de kort om vad som står i Personuppgiftslagen (PUL) och Vårdregisterlagen och sammanfattar med att:
”Bestämmelsen utesluter således att ge patienter direkt tillgång till vårdregistret och detta även om det gäller patientens egna uppgifter.”

Det är med andra ord inte lagligt att ge patienten insyn till sina egna uppgifter i register, något som kan tyckas rätt underligt.

I en intervju som tidningen Computer Sweden (Länk: http://computersweden.idg.se/) gjort med ansvariga på Uppsala Läns Landsting säger Benny Eklund som är ansvarig för projektet att:
”Det här är ett tragiskt sätt att med hårklyverier hindra ett genombrott för en jämlikare patientställning”.
Han hävdar vidare att något är fel när paragrafer utnyttjas för att hindra patienters åtkomst till information som självfallet är av stort eget intresse.

Hela beslutet:
http://www.datainspektionen.se/PDF-fi…
Artikel hos Computer Sweden här:
http://shorl.com/ginubrabrufaba