Mötesplats för samman patienter och vårdpersonal

Karolinska sjukhusets nystartade hälsoforum har startat en mötesplats i samarbete med patientorganisationer.
– Meningen är att vårdpersonal och patienter ska kunna utbyta erfarenheter, säger Susanne Bergqvist, projektledare för KS Hälsoforum i Stockholm.

När patienter idag får utbildning och information på landets sjukhus utgår man ifrån vårdpersonalens kunnande. Det handlar om envägskommunikation. Men det är också viktigt att patienter får berätta för vårdpersonal hur det är att leva med sin sjukdom, betonar Susanne Bergqvist.

Meningen med hälsoforumet, som är det första av sitt slag i Sverige, är att båda parter ska få möjlighet att träffas och tillsammans planera och genomföra utbildningar. Om en patientgrupp anser att vårdpersonalen har dålig kunskap om hur det är att leva med en diagnos ska man kunna utbilda personalen.
– En sådan utbildning leder ju till att patienterna får ett bättre bemötande.

Hälsoforumet kommer också att ordna praktiska kurser.
– Det finns ett stort kök i lokalen så det kan nog bli många kurser kring matlagning och näringslära. Det kommer att vara till hjälp för personer som har diagnoser som kräver att man lägger om sina kostvanor.

I första hand riktar sig hälsoforumet till personer som har någon av de stora folksjukdomarna som diabetes, mag- och tarmsjukdomar, reumatism, stroke och cancer. Men även andra med kroniska sjukdomar är välkomna.
– Det ska vara behovet som styr vilken verksamhet som ska bedrivas. Det finns ju också människor med sällsynta diagnoser som har behov av det här stödet.

Eva Lagging, verksamhetschef på Storstockholms diabetesförening, är mycket positiv till hälsoforumet.
– När det här drar gång ordentligt tror jag att det kommer att förändra synen på patientlärande inom vården. I dag är inställningen ”jag som vårpersonal har kunskapen, du som patient måste lära dig”. Vårdpersonal är expert på medicinska fakta, patienten är expert på sin livssituation. De två måste kunna mötas som likvärdiga parter. Allt som kan hjälpa patienten i kontakten med vården leder till bättre livskvalitet.
(Nyhetsbyrån ikapp)