Njursjuka emot organbetalning

Man ska inte kunna tjäna pengar på att donera en njure. Det menar Riksförbundet för Njursjuka, RNj som helt motsätter sig förslaget om betalning för organdonatorer.
– Om en anhörig får betalt för att ge bort en njure kan det vara dåligt för relationen i familjen, säger förbundsordförande Håkan Hedman.

I samband med läkarstämman framförde några läkare förslag om ersättning till personer som donerar en njure. Riksförbundet för Njursjuka, som företräder många av dem som väntar på ett nytt organ tycker inte att det är någon bra idé.
– Vi vill inte ha donatorer som ger för pengarnas skull. Det är en moralisk fråga. Vår grundsyn är att det ska vara en gåva.
Håkan Hedman menar också att det kan ge onödiga spänningar i en familj om någon tjänar pengar på att ge bort organ till någon annan i familjen. Däremot håller man med läkarna om att det måste gå smidigare för donatorer att få ersättning för ekonomiska utlägg än vad det är idag.
– Man får ersättning men man får kämpa för det. Det krävs kvitto på vartenda litet utlägg. Det borde vara mycket enklare att få kompensation för extra kostnader.

Håkan Hedman tror dock inte att det skulle bli särskilt många fler donatorer om man fick betalt.
– Vi har redan en hög andel levande givare, 40-50 procent. Det är mycket om man jämför med till exempel Finland. Där sker det bara några enstaka gånger per år att man får njure från en levande givare. I de fall som man inte hittar levande givare handlar det sällan om pengar, enligt Håkan Hedman.
– Att donera organ kan innebära vissa komplikationer. Anledningen att man avstår är ofta medicinska skäl, att man känner sig för gammal för en operation till exempel, säger Hedman.
(Nyhetsbyrån ikapp)