Patienter följer inte läkares ordination

Varannan person som under lång tid tar läkemedel sköter inte sin medicinering. Nu vill man inom projektet ABLA, Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning, få bukt med problemet.

Amerikanska studier har visat att uppåt tio procent av alla intagningar på sjukhus beror på att patienten inte tar sin medicin enligt ordination. Dessutom har det framgått att även organtransplanterade personer inte alltid följer läkarens råd om medicinering. För vissa har det lett till döden.
– Att lösa problemet med denna oföljsamhet är enligt WHO det viktigaste man kan förbättra inom sjukvården. Det skulle leda till både bättre hälsa för patienter och minskade kostnader inom sjukvården, säger Sune Pettersson, apotekare och en av tre som driver projektet.
– En av flera orsaker till att många patienter inte sköter sin medicinering är att de inte vill acceptera att de är sjuka. 35 procent av alla epileptiker väljer någon gång att inte ta sina läkemedel. De tänker ”om jag inte tar läkemedel så är jag inte längre epileptiker”, säger Sune Pettersson.

Orsakerna till att patienten inte följer läkarens ordination är komplex, förklarar Inger Nordström Torpenberg, sjuksköterska och deltagare i arbetsgruppen.
– Ofta handlar det om vad patienten har för grundinställning till läkemedel. Det kan också handla om att man är rädd för biverkningar.

Inger Nordström Torpenberg menar att det är viktigt att patienten känner sig delaktig vid kontakten med läkaren, att läkaren tar reda på vad patienterna tycker om läkemedlet och vad de har för kunskap om det.
– Utifrån det ska läkaren sedan lägga upp sin information. Sedan krävs det också uppföljning. Läkaren kanske behöver ringa upp efter någon vecka och fråga hur det gått samt ta reda på om patienten har några frågor. Det kan ju så lätt uppstå missuppfattningar.

ABLA vänder sig nu till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter för att göra dem medvetna om problemet kring läkemedelsanvändning. Bland annat har ABLA kontakt med läkemedelskommittéer och satsar på informationskampanjer och
utbildning.
­ När personalen väl är medvetna om problemet kan de förbättra sättet att kommunicera med patienten. Den här frågan har inte diskuterats särskilt mycket bland professionerna. Inom hälso- och sjukvården har mycket fokus legat på val av läkemedel samt när och hur man ska behandla, säger Inger Nordström Torpenberg.
(Nyhetsbyrån ikapp)

FOTNOT:
Bakom ABLA står Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Apoteket AB, Apotekarsocieteten, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och stiftelsen NEPI.

Läs mer på webbplatsen: http://www.abla.se