Shia söker volontärer

Vi fick följande förfrågan och valde att lägga ut den på webben om någon skulle vara intresserad.

Shia (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) söker volontärer från våra medlemsförbund som kan hjälpa till vid kursen Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. Vår kurs vänder sig till deltagare från Mellanöstern och Nordafrika, som arbetar med mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning i handikapprörelsen, statliga institutioner, mänskliga rättigheterskommissioner, med mera.

De cirka 25 deltagarna kommer att få lära sig mer om hur de kan stärka sitt arbete för att tillgodose människor med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter. Förutom seminarier kommer deltagarna att få gå på studiebesök och lära sig hur man kan använda internet i sitt arbete. Naturligtvis blir det även tid för att åka på turistbesök och titta på Stockholm.

Vad gör jag som volontär?
Som volontär är du framförallt med på de sociala bitarna av programmet. Du blir deltagarnas direktkontakt till Sverige och Shias medlemsförbund. Du kan berätta om hur ditt förbund arbetar med handikappfrågor och vilka möjligheter och problem vi har i Sverige.
Du följer med när deltagarna åker på turistattraktioner och studiebesök och hjälper till med praktiska saker, som att visa deltagarna runt. Eventuellt hjälper du även till med vissa praktiska göromål inför kursen.

Som volontär har du inga problem med att tala och förstå engelska och är medlem i något av våra medlemsförbund. Du har gärna grundläggande kunskap om svensk handikappolitik och ditt eget medlemsförbund. Du har ett stort intresse och engagemang för internationella handikappfrågor, gärna med tidigare erfarenhet av Shia.

Vad får jag som volontär?
– Ett tillfälle att knyta kontakter med människor från andra delar av världen.
– En volontärutbildning där du får lära dig mer om Shia och om hur man använder bloggar