Karelen: Svenskt besök lockar radio och tv

Vera Gladikova tittar med skarp blick in i TV Karelias kamera. Än en gång har hon lyckats föra ut sitt budskap om diabetikernas behov. Till sin hjälp har hon Allan Markström från Västerbottens Diabetesförening.– Om inte han var här skulle jag aldrig få genomslag, säger Vera när kameraljuset släckts. Det är tisdag morgon i Petrozavodsk. … Läs mer

Njursjuka emot organbetalning

Man ska inte kunna tjäna pengar på att donera en njure. Det menar Riksförbundet för Njursjuka, RNj som helt motsätter sig förslaget om betalning för organdonatorer.– Om en anhörig får betalt för att ge bort en njure kan det vara dåligt för relationen i familjen, säger förbundsordförande Håkan Hedman. I samband med läkarstämman framförde några … Läs mer

Diabetiker fick inte lagerjobb

En 40-årig kvinna sökte lagerjobb på Kraft Foods. Allt gick bra på intervjun tills hon berättade att hon hade diabetes.Då fick hon veta att man inte anställde diabetiker. Kvinnans fack, Handelsanställdas Förbund, har anmält företaget för diskriminering.– Så här har det inte gått till. Det är ett missförstånd, säger jurist Lars Dicander som företräder Kraft … Läs mer

Individuella planer används sällan

För snart tio år sedan blev det möjligt för funktionshindrade att begära en individuell plan. Men fortfarande har få använt sig av möjligheten. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, gjorde det möjligt för den funktionshindrade att tillsammans med en handläggare formulera mål och samarbeta för … Läs mer

Behandlingsresultat ska bli offentliga

Vad skiljer i vården mellan olika sjukhus? Det är en fråga som det är svårt för patienten att få svar på. Landstingsförbundet vill ändra på det. Register som bara är öppna för specialister ska i framtiden också kunna läsas av patienterna.Det finns ett 40-tal nationella kvalitetsregister. Det gäller exempelvis behandling av vissa reumatiska sjukdomar, diabetes … Läs mer

Unga skriver för unga

”Jag tänker inte ge mig. Bara för att jag inte ser tänker jag inte förbli osynlig. Jag vill bli sedd för den jag är.”Så skriver Desirée Furudahl i ”Strutsens vingar”, en bok full med unga funktionshindrades texter. Under hösten kommer antologin delas ut till landets alla sjundeklassare. Boken är resultatet av en tävling som den … Läs mer

Landstingens information varierar

Landstingens information om rätten till behandlingsalternativ och förnyad medicinsk bedömning varierar beroende på var patienten bor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.Alla landsting informerar om patientens rättigheter på något sätt, men antalet kanaler varierar. En del informerar bara via internet.Socialstyrelsen är kritiska till detta och menar att internet fortfarande används av fåoch därför inte kan … Läs mer

Mindre pengar att söka från stiftelser

I år är det kärvt att få bidrag ur olika ideella fonder. På grund av nedgången på börsen kommer en del stiftelser inte att dela ut några pengar alls, många har minskat utdelningen. Både enskilda och organisationer vänder sig till stiftelser för att få ekonomisk hjälp. Riksförbundet Cystisk Fibros får en stor del av sin … Läs mer

Kärvare tider för många förbund

Nedgången på börsen påverkar handikapprörelsen. En del organisationer tvingas minska personalstyrkan och verksamheten. Det visar en rundringning som Nyhetsbyrån ikapp har gjort. I höstas gick Reumatikerförbundet ut med att man måste säga upp personal. Nu är Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, i en liknande situation. Minst fem heltidstjänster ska försvinna. Personalchef Margareta Hahne berättar att det … Läs mer

50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag

För att få statsbidrag för en medlem måste handikapporganisationerna ha en avgift på minst 100 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för anhörigmedlem. Det föreslår Socialstyrelsen. Idag finns ingen nedre gräns för avgift som ger rätt till statsbidrag. Previsor Revisionsbyrå har på Socialstyrelsens uppdrag granskat hur det nya statsbidragssystemet för handikapporganisationer slår. En slutsats är … Läs mer