Stopp för journaler via nätet

Du har tidigare kunnat läsa bland nyheterna på vår webbsajt att man i Uppsala gjort försök med patientjournaler som patienterna kan komma åt över internet. trots att landstinget hävdar att Datainspektionen godkände lösningen för ett år sedan har DI nu beslutat att försöket måste avbrytas. I sitt beslut skriver datainspektionen:”Med anledning av att Landstinget i … Läs mer

Patientjournal på nätet – Uppsala först i världen

Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen med att lägga ut patientjournaler på internet. Under flera år har sjukhuset lagt ut journalerna på nätet så att patienterna på ett enkelt sätt kan ta del av alla uppgifter som rör deras sjukdomar och behandlingar.Det har skett på försök i projektform. Projektet har slagit väl ut. … Läs mer

Ny insulinpump+blodsockermätare i USA

Enligt ett pressmeddelande från amerikanska Minimed så har amerikanska hälsovårdsmyndigheten (FDA) godkännt en ny kombination av insulinpump och blodsockermätare som Minimed och BD (Becton, Dickinson and Company) har tagit fram. Det finns inget svenskt material ännu och ingen vet om systemet ens är påväg till Sverige men i korthet verkar det handla om en insulinpump … Läs mer