Diabetiker höll årsmöte

Alingsås Diabetesförening med omnejd, höll förra veckan sitt årsmöte. Platsen var Tempelgården, en lokal som blivit lite av en hemvist för föreningen under de senare åren. I verksamhetsberättelsen kan man läsa, att det är en aktiv förening som nu samlades till årsmöte. Sedan årsmötet i mars förra året har man bland annat hunnit med att … Läs mer Diabetiker höll årsmöte

Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

Kvaliteten i den medicinska behandlingen växlar mellan sjukhusen i landet trots att det finns nationella riktlinjer för vården. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport för sjukvården.– Det här är oacceptabelt men stämmer tyvärr med våra egna undersökningar. Det säger Ronny Weylandt, generalsekreterare på Hjärt ­ och lungsjukas riksförbund. Socialstyrelsen har bland annat tittat på vården för hjärtpatienter … Läs mer Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag

För att få statsbidrag för en medlem måste handikapporganisationerna ha en avgift på minst 100 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för anhörigmedlem. Det föreslår Socialstyrelsen. Idag finns ingen nedre gräns för avgift som ger rätt till statsbidrag. Previsor Revisionsbyrå har på Socialstyrelsens uppdrag granskat hur det nya statsbidragssystemet för handikapporganisationer slår. En slutsats är … Läs mer 50 kronor lägsta medlemsavgiften för statsbidrag

Uthyrningsföretag sponsrar handikapprörelsen

(Nyhetsbyrån ikapp)Uthyrningsföretaget Manpower lånar ut gratis personal till ideella organisationer. I år vänder företaget sig i första hand till handikapporganisationer eftersom det är Europeiska Handikappåret. Manpower lånar ut personal under fyra månader.– Vår personal ska inte hjälpa till med det löpande arbetet utan man ska tillföra någonting nytt. Det som efterfrågas mest är hjälp med … Läs mer Uthyrningsföretag sponsrar handikapprörelsen

Regeringen vill öka arbetsgivarnas kostnader för sjuka

En arbetsgrupp inom regeringskansliet föreslår att arbetsgivarna inom stat och kommun och försäkringskassorna ska betala en del av kostnaderna också för sjukskrivningar som är längre än 14 dagar. Syftet är att öka arbetsgivarnas intresse av att se till att långtidssjukskrivna kommer tillbaka till arbetet.På sikt vill gruppen att liknande regler ska gälla för alla arbetsgivare.Men … Läs mer Regeringen vill öka arbetsgivarnas kostnader för sjuka

Försäkringsbolagens rätt att se journaler kritiseras

Statens medicinsk-etiska råd vill begränsa försäkringsbolagens möjligheter att få ut vuxnas patientjournaler och sätta helt stopp för att journaler från barn lämnas ut.-­ Om det genomförs blir bolagens beslutsunderlag tunnare.Det kan leda till att färre får teckna försäkring och att premierna höjs, säger Anders Beskow, vice vd på Sveriges Försäkringsförbund. Den som ansöker om en … Läs mer Försäkringsbolagens rätt att se journaler kritiseras

Inget statsbidrag om medlemsavgiften är för låg?

För att få del av statsbidrag kommer Socialstyrelsen att kräva en lägsta nivå på handikappförbundens medlemsavgifter. Det är för att komma till rätta med att vissa förbund får bidrag även för medlemmar som betalar en mycket låg avgift. I juli 2000 infördes nya regler för statsbidrag för handikapporganisationer.I det nya systemet finns en stark koppling … Läs mer Inget statsbidrag om medlemsavgiften är för låg?

Arbetsgivare måste visa sjukfrånvaron

Från och med juli nästa år ska arbetsgivare bli tvungna att lämna uppgifter om anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Det har riksdagen beslutat. Syftet med beslutet är att påverka arbetsgivare att försöka minska sjukfrånvaron. Handikapprörelsen har varit kritisk mot idéen.Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, skrev i sitt remissvar i mars att det kan bli utpekande mot personer som … Läs mer Arbetsgivare måste visa sjukfrånvaron

Diabetiker kartlägger fotvården

Diabetesförbundets läns- och lokalavdelningar ska göra en kartläggning av kompetensen hos fotvårdarna.– Vi vet att den är ganska låg i Sverige om man jämför internationellt, säger Marie Agmén på Svenska Diabetesförbundet.Föreningarna ska undersöka tillgången på terapeuter, vilken kompetens de har och även hur kostnaderna skiljer mellan olika delar av landet. De fakta som kommer fram … Läs mer Diabetiker kartlägger fotvården