Försäkringsbolagens rätt att se journaler kritiseras

Statens medicinsk-etiska råd vill begränsa försäkringsbolagens möjligheter att få ut vuxnas patientjournaler och sätta helt stopp för att journaler från barn lämnas ut.-­ Om det genomförs blir bolagens beslutsunderlag tunnare.Det kan leda till att färre får teckna försäkring och att premierna höjs, säger Anders Beskow, vice vd på Sveriges Försäkringsförbund. Den som ansöker om en … Läs mer

Inget statsbidrag om medlemsavgiften är för låg?

För att få del av statsbidrag kommer Socialstyrelsen att kräva en lägsta nivå på handikappförbundens medlemsavgifter. Det är för att komma till rätta med att vissa förbund får bidrag även för medlemmar som betalar en mycket låg avgift. I juli 2000 infördes nya regler för statsbidrag för handikapporganisationer.I det nya systemet finns en stark koppling … Läs mer

Arbetsgivare måste visa sjukfrånvaron

Från och med juli nästa år ska arbetsgivare bli tvungna att lämna uppgifter om anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Det har riksdagen beslutat. Syftet med beslutet är att påverka arbetsgivare att försöka minska sjukfrånvaron. Handikapprörelsen har varit kritisk mot idéen.Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, skrev i sitt remissvar i mars att det kan bli utpekande mot personer som … Läs mer

Diabetiker kartlägger fotvården

Diabetesförbundets läns- och lokalavdelningar ska göra en kartläggning av kompetensen hos fotvårdarna.– Vi vet att den är ganska låg i Sverige om man jämför internationellt, säger Marie Agmén på Svenska Diabetesförbundet.Föreningarna ska undersöka tillgången på terapeuter, vilken kompetens de har och även hur kostnaderna skiljer mellan olika delar av landet. De fakta som kommer fram … Läs mer

Ny myndighet skärper kraven för läkemedelssubventioner

I veckan (2002-10-03) invigdes en ny myndighet; Läkemedelsförmånsnämnden. Myndighetens första stora uppgift är att precisera reglerna för när läkemedel ska subventioneras.Det är en stor uppgift som väntar den lilla myndigheten i Solna, norr om Stockholm. Hittills har i regel alla receptbelagda, prissatta läkemedel fått statliga subventioner.Nu ska det inte längre vara någon sådan automatik. Det … Läs mer

Välkommen!

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen in på Diabetesföreningen i Alingås med omnejds nya webbsajt. Vår förhoppning är att sajten ska växa, inte bara innehållsmässigt, utan också som en del av vår verksamhet. Här får du som medlem helt nya möjligheter att dagligen deltaga i föreningens verksamhet genom att läsa de artiklar vi publicerar och … Läs mer