Landstingens information varierar

Landstingens information om rätten till behandlingsalternativ och förnyad medicinsk bedömning varierar beroende på var patienten bor. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.Alla landsting informerar om patientens rättigheter på något sätt, men antalet kanaler varierar. En del informerar bara via internet.Socialstyrelsen är kritiska till detta och menar att internet fortfarande används av fåoch därför inte kan … Läs mer

Diabetiker vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av oljeraffinaderiet Scanraff att inte anställa en man på grund av att han har diabetes. Det konstaterar Arbetsdomstolen. AD dömer Scanraff att betala 30 000 kronor i skadestånd till mannen. Det här är första gången som lagen mot diskriminering av funktionshindrade har lett till en dom. Fallet gäller en man i 25-årsåldern. … Läs mer

Ingen garanti för läkemedel

Socialminister Lars Engqvist tänker inte vidta några speciella åtgärder för att kroniskt sjuka ska garanteras mediciner i landsting med kärv ekonomi. I en tidigare nyhet från Nyhetsbyrån ikapp kunde man läsa att landstinget i Östergötland är återhållsamt med att skriva ut dyra mediciner för reumatiker och för patienter med hepatit C och B. Marie Wahlgren … Läs mer

Landsting sparar in på dyr bra medicin

Martin Magnusson, chef för Medicincentrum i Linköping, har beslutat att begränsa förskrivningen av ett reumatiskt läkemedel för att spara pengar.Magnusson motiverar beslutet med att rätten till läkemedel måste vägas mot alla andra behov i vården. Medicincentrum får inte budgeten att gå ihop. En orsak är kraftigt stigande kostnader för nya dyra läkemedel. För att klara … Läs mer

Viagra subventioneras inte

Potensmedlet Viagra ska inte subventioneras. Det har en oenig Läkemedelsförmånsnämnd bestämt. Åtta av Läkemedelsförmånsnämndens elva ledamöter tycker att Viagra inte är tillräckligt kostnadseffektivt. Med det menas att statens kostnad för läkemedlet inte står i rimlig proportion till vad samhället får tillbaka i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienterna.Det som komplicerar saken är att nämnden … Läs mer

Kärvare tider för många förbund

Nedgången på börsen påverkar handikapprörelsen. En del organisationer tvingas minska personalstyrkan och verksamheten. Det visar en rundringning som Nyhetsbyrån ikapp har gjort. I höstas gick Reumatikerförbundet ut med att man måste säga upp personal. Nu är Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, i en liknande situation. Minst fem heltidstjänster ska försvinna. Personalchef Margareta Hahne berättar att det … Läs mer

Mindre pengar att söka från stiftelser

I år är det kärvt att få bidrag ur olika ideella fonder. På grund av nedgången på börsen kommer en del stiftelser inte att dela ut några pengar alls, många har minskat utdelningen. Både enskilda och organisationer vänder sig till stiftelser för att få ekonomisk hjälp. Riksförbundet Cystisk Fibros får en stor del av sin … Läs mer

Diabetiker höll årsmöte

Alingsås Diabetesförening med omnejd, höll förra veckan sitt årsmöte. Platsen var Tempelgården, en lokal som blivit lite av en hemvist för föreningen under de senare åren. I verksamhetsberättelsen kan man läsa, att det är en aktiv förening som nu samlades till årsmöte. Sedan årsmötet i mars förra året har man bland annat hunnit med att … Läs mer

Ordföranden har ordet – mars 2003

Jag heter Carita Henriksson och är föreningens ordförande sedan 1984. När vi nu öppnar vår nya webbsajt vill jag ta tillfället i akt att presentera mig själv och diabetesföreningen. Mitt intresse för diabetesfrågorna väcktes när vår yngste son fick diabetes vid sex års ålder. Det visade sig då att barnen fick en mycket god vård, … Läs mer

Vårdens kvalitet varierar mellan sjukhusen

Kvaliteten i den medicinska behandlingen växlar mellan sjukhusen i landet trots att det finns nationella riktlinjer för vården. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport för sjukvården.– Det här är oacceptabelt men stämmer tyvärr med våra egna undersökningar. Det säger Ronny Weylandt, generalsekreterare på Hjärt ­ och lungsjukas riksförbund. Socialstyrelsen har bland annat tittat på vården för hjärtpatienter … Läs mer